2014. okt 20.

Ismét változások a munkavédelmi rendelkezések kapcsán

írta: Troják Edvárd
Ismét változások a munkavédelmi rendelkezések kapcsán

„Meghosszabbították, és pontosították a műszaki-biztonsági vizsgálat elvégzésére vonatkozó határidőket.”

Meghatározták, hogy 2016. január 1.-től kötelesek vagyunk a műszaki-biztonsági ellenőrzést a gázmérő cserével egyidjűen elvégeztetni, ez a társasházakra és a lakásszövetkezetekre is vonatkozik. Mégis kapunk némi kedvezményt, mégpedig: az, aki 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel bizonyítja (nem tudom ki tart meg ilyen sokáig egy jegyzőkönyvet), hogy megtörtént a műszaki-biztonsági ellenőrzés, annak nem kell megkérnie a vizsgálatot.

  • További változások elé nézett, a már oly sokat módosított 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, mely az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szól.

„A rendelet hatálya a következő hulladékgazdálkodási létesítmények kialakítására és üzemeltetésére terjed ki: átvételi hely, hulladékgyűjtő pont, hulladékgyűjtő udvar, munkahelyi gyűjtőhely, üzemi gyűjtőhely, hulladéktároló hely, komposztáló telep, átrakóállomás, valamint a válogatómű.”

 Szigorodtak az üzemi gyűjtőhelyek műszaki kialakítására vonatkozó előírások, bár elég tág határidő, 2 év áll rendelkezésre számunkra.

Fontos tudnivaló, hogy létre lehet hozni ideiglenes ellátás körében történő szolgáltatót. A rendelet kimondja, hogy ebben az esetben az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.

A munkahelyi gyűjtőhely

13. § (1) Ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható, a munkahelyi gyűjtőhelyet a hulladék képződésének helyén kell kialakítani.

(2) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni, ide nem értve azt az esetet, ha a munkahelyi gyűjtőhelyet egészségügyi szolgáltatónál alakítják ki. Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

(3) Munkahelyi gyűjtőhely hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba vétel nélkül üzemeltethető.

(4) Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.

(5) A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.

(6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

(7) Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

(8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

(9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

(10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

paragraph-clipart-jTxneoqTE.jpeg

Szólj hozzá

Érdekes Jogszabály változások