2014. dec 03.

Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések, és tervei 2015. évben

írta: Troják Edvárd
Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések, és tervei 2015. évben

Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága a 2015. évi Országos Hatósági Ellenőrzési Tervről, az alábbiak szerint ad tájékoztatást.

A hatóság igen aktív lesz a 2015. évben is.

Az ellenőrzés célja, hogy könnyítsék a legálisan, jogszerűen működő vállalkozások működését, illetve a munkavállalók számára biztosítsák az alapvető jogaik érvényesülését. Szimpatikus az irányelv, miszerint a megelőzésre építik az ellenőrzéseket, és nem feltétlen a legmagasabb bírság kiszabása a cél, bár a feltárt hiányosságok esetenként azonnali büntetéssel járnak, szabálytalanság esetén a munkaügyi bírság 30 ezer forinttól akár 10 millió forintig terjedhet.

A vizsgálódás eljárási rendjére vonatkozó szabályokat az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 81/A §. (1), (2). bekezdése tartalmazza, kiegészítve a munkavédelmi ellenőrzésekről szóló, 1996. évi LXXV törvény a munkaügyi ellenőrzésről jogszabállyal.
A Hatóság döntheti el, hogy milyen jellegű ellenőrzést végez. Ennek módja lehet: helyszíni kiszállás, iratbekérés, adatszolgáltatás kérése stb. A vizsgálat megindítása nem feltételen bejelentésre történik, és leginkább azokon a területeken folytatnak ellenőrzéseket, ahol régen voltak ilyen irányú vizsgálatok.
Idén munkavédelmi szempontból kiemelt figyelmet kap az egészségügyi és mezőgazdasági ágazatban jelentkező veszélyforrásokat feltáró, a baleseteket és fertőzéseket megelőző munkáltatói intézkedések vizsgálata, azaz a biológiai kóroki tényezők okozta fertőzések ellenőrzése. Nem utolsó sorban pedig a bányászat munka-egészségügyi vizsgálata szerepel, főként egészségkárosító kockázatra, és az előre nem látható veszélyforrások felismerésére kiterjedően.

Az év elején az atipikus formában dolgozó munkavállalók (pl. munkaerő-kölcsönzés) foglalkoztatásának szabályosságát vizsgálják, számon kérik a munkavédelmi szabályok, előírások betartását. A vállalkozásoknak célszerű fokozottan figyelniük a munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott munkavállalók munkaszerződéseinek szokásostól eltérő tartalmi követelményeinek (pl.: kölcsönzési cél, kikölcsönzés időtartama, nyilvántartási szám megjelölése, továbbítás tilalma) szabályos rögzítésére a szerződésekben. Az ellenőrzések során ugyanis a hatóság kérheti a munkavállalónak a kölcsönbeadó által átadott, a kikölcsönzést megelőző írásos tájékoztató bemutatását, és vizsgálhatja annak tartalmát is (pl.: kikölcsönzés kezdete, a munkavégzés helye, munkarendje). A bírságok elkerülése érdekében érdemes egy önvizsgálat lefolytatása a következő követelményeknek megfelelően.
A kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő között legyen érvényes írásbeli szerződés, amely a munkavállaló díjazását és a felelősségi viszonyokat is megfelelően rendezi. A kölcsönbevevőnek ügyelnie kell többek között az egyenlő bér elvének megtartására, speciális tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítésére, a pontos nyilvántartások vezetésére, továbbá a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések betartására.

A nyári időszakban, a munkavédelmi ellenőrzések kapcsán elsősorban azokat a veszélyforrásokat vizsgálják, amelyek a csonkolásos balesetekhez vezetnek. A vizsgálatot széles körben kiterjesztik a faipari tevékenységekre a veszélyesnek minősülő faipari gépekre és technológiai eljárásokra.
Munkaügyi szempontból ebben az időszakban - ahogy azt eddig már megszokhattuk - a foglalkoztatás alapvető szabályainak érvényesülése kerül nagyító alá, az idényjellegű munkakörökre felvett munkavállalókat foglalkoztatók körében a munkaszerződés vagy bejelentés nélküli feketefoglalkoztatás, illetve a munkabérekre vonatkozó rendelkezések betartása.

Korábbi Munkaegészségügyi vizsgálathoz üzemorvost, vagy természetgyógyászt? bejegyzésben részleteztük a munka- egészségügyi  vizsgálatok fontosságát. Érdemes tisztában lenni az e területen előírt szabályokkal, és azok maradéktalan betartásával, mert ahogy jeleztem a 2015. évi vizsgálatok, az év utolsó felében e területet is megcélozzák a szabadságra vonatkozó előírások betartásán kívül. Itt különösen fontos a munkaadók részéről a szabadságigények bejelentésére és a szabadságok kiadásának közlésére vonatozó határnapok megtartása, a rendelkezésre álló éves szabadság megváltásával szembeni korlátozások megfelelő alkalmazása, illetve a szabadnapok esedékesség évét követő kiadásának pontos nyilvántartása is.  

A tervek szerint, 2015. évi vizsgálatok során a nagyobb hangsúlyt a nagy létszámú munkavállalókat foglalkoztató munkáltatókat veszik sorra, persze ez nem zárja ki, hogy néhány kisvállalkozót is bevonjanak az ellenőrzöttek körébe. Főként a veszélyes munkaeszközöket, és technológiát alkalmazó területeket, illetve a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjait foglalkoztatókat (Pl: mozgáskorlátozottság) veszik sorra ez évben.

Továbbra is fontos tehát, hogy a vállalkozások felkészültek legyenek a munkavédelemhez tartozó szabályokból és betartsák azokat!

 

 bonit_t-prufen-objektiv-fundiert1.png

Szólj hozzá

Bírság Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések