2015. jan 09.

Munkavédelmi oktatások

írta: Troják Edvárd
Munkavédelmi oktatások

Munkavédelmi oktatással kapcsolatos tudnivalók és segédanyagok

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (továbbiakban: Mvt.) 55.§ (1), (2) bekezdés.

55. § „(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”

(2) „Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.”

A fentiek alapján nem kell ismétlődő oktatásban kell részesíteni a korábbi munkahelyére visszatérő munkavállalót! Áll az NMH- MMI állásfoglalásában.

A munkavédelmi oktatás időszakonkénti ismétlését csak megváltozott vagy új kockázatok esetén teszi kötelezővé az Mvt.

Fentiekből adódik, hogy annak a munkavállalónak, aki ismét a korábbi munkahelyére kerül, amennyiben nincs változás a környezetében, nem kötelező, csupán ajánlott ismétlődő munkavédelmi oktatást tartani, kivéve, ha azt egyéb jogszabály kötelezővé nem teszi, például lásd:

. a 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet mellékleteként közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. fejezet 6 pont.

6. Munkavédelmi oktatás

6.1. Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

- a munkába állása előtt,

- legalább hat hónapos távollét után.

6.2. Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

- az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal,

- az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt - emelőgéptípus kezelése előtt.

6.3. A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására.

6.4. Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról.

 

Az alábbiakban néhány ingyenesen letölthető oktatási anyagot kínálunk. Az oktatási anyagok megtekintéséhez PowerPoint prezentációs program szükséges. Ingyenes próbaverzió ITT letölthető.

Az oktatási anyagokat folyamatosan bővíteni fogjuk, amennyiben lehet, minden munkakörre vonatkozóan.

Alkohol - Amit az alkoholról tudni kell (1956)

Irodai munkahelyek

 

 

nemet_rajzos.jpg

Szólj hozzá

Letölthető Munkavédelmi oktatás