2015. már 13.

Magasban történő munkavégzés biztonsági követelményei

írta: Wicktory
Magasban történő munkavégzés biztonsági követelményei

A magasban történő munkavégzést a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szabályozza, mely a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szól.

Elsősorban a veszély fogalmának meghatározásával kell tisztában lenni, ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a baleset kockázatát. A törvény szerint: „veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.”

A másik fontos szabály,- hogy az1 méternél nagyobb magasságban végzett, rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági és ergonómiai követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ott egyedi kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges - a magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munka. Ennek előírása, hogy a munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a munkaeszköz kiszolgálása a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogóról, állványról vagy emelvényről történik; a biztonsági és ergonómiai feltételeket kielégítő munkahely 2 m felett helyezkedik el.

Általános követelmények

A munkavállaló rendelkezésére olyan munkaeszközt kell bocsátani, amelyek megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításához és fenntartásához szükséges feltételeknek.

Elsősorban kollektív műszaki védelmet kell biztosítani. Ennek különösen a berendezés megválasztásával, használatával, a használatra vonatkozó speciális képzéssel, meghatározott időszakonkénti kiegészítő vizsgálatával tehetünk eleget.

Fontos azonban az előrelátás is, így biztosítani kell veszély esetére a menekülés lehetőségét is. Pl: az 51§. (5) bekezdése alapján: „ A munkahelyre történő feljutást biztosító munkaeszközről a munkaszintre, az állványok járólapjára, járószintjére történő átlépés és onnan a visszalépés nem növelheti a lezuhanás kockázatát. „

Fontos! A létrák fellépői, illetve fokai munkaszintként csak akkor használhatók, ha más biztonságosabb munkaeszköz alkalmazása nem indokolt a kockázat alacsony szintje, a tervezett használat rövid ideje.

A magasban levő munkahely megközelítéséhez, nem csak a létra alkalmazható, hanem a kötéltechnika is, ám ez csak akkor használható, ha az elvégzett kockázatértékelés szerint (Mvt. 54. §) a munka biztonságosan elvégezhető, és más, biztonságosabb munkaeszköz használata nem indokolt.

A munkát csak akkor szabad megkezdeni,

1. ha a kiegészítő védelmet kialakították. Ha a munkát befejezték vagy átmenetileg abbahagyták, a munkavállalók lezuhanását megakadályozó rendszert az eredeti állapotának megfelelően kell visszaállítani.

2. ha az időjárási feltételek a munkavállaló egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik.

Létrák használatára vonatkozó előírások

A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata alatt stabil legyen. A hordozható létrák lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó, illetve függesztett létrákat elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.

A munkaállványok használatára vonatkozó követelmények

„56. § (1) Csak olyan, a helyszínen épített munkaállványt, előre gyártott munkaállványt és gördíthető munkaállványt szabad használni, amelyet a vonatkozó nemzeti szabvány előírásai vagy azzal legalább egyenértékű műszaki megoldás szerint terveztek, méreteztek, és a stabilitását ellenőrizték. „

Csak a munkáltató által kijelölt, megfelelő képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy által készített építési - az alkalmazás követelményeit rögzítő -, üzemeltetési és bontási terv szerint kell felépíteni, használatba venni, illetve lebontani.

Az elemek legyenek alkalmasak a munkaműveletekből adódó terhelés viselésére, biztosítsák a veszélytelen munkavégzést és közlekedést. Előírás, hogy az állványelemek ne tudjanak elcsúszni. Egyes elemei között ne legyen közbenső nyílás vagy tér.

Összegzésképpen a 3 legfőbb technika a magasban történő munkavégzéshez:

Lezuhanás elleni védelem
Munkahelyzet pozícionálás
Ipari alpintechnika

Mint minden eljárás esetében fontos a megfelelő adminisztráció, e területen sem maradhat el a szigorú rögzítése: Munkavédelmi dokumentumok (kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend):A mindennapos gyakorlatban úgy  lehet eleget tenni  felelősségteljesen a  munkavédelemnek, hogy a terület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell az előre látható tevékenységeket, és folyamatos  ellenőrzés alatt kell tartani a munkavégzés helyszínét. Az építésvezetővel illetve a kivitelezési koordinátorral folyamatos kommunikációt kell fenntartani, ha szükséges a munkavégzést le kell állítani, vagy szüneteltetni kell. 

Meg kell említeni az egyéni védőeszköz juttatási érvényességi idejére történő figyelem ráfordítást, illetve az egyéni védőeszköz időszakos  felülvizsgálatát is.

A következő dokumentumokat célszerű a munkaterületen magunknál tartani
Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend, egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyv, névre szóló munkáltatói megbízás vagy szerződés,  alkalmassági igazolás, szakképzettséget igazoló okmány, építési napló vagy munkautasítás.

A részletesebb tájékoztatás a magasban történő munkavégzés biztonsági követelményeinek leírásáról, EZEN a linken található PDF formátumban. Ez egy INGYENESEN letölthető „kisokos”, amit az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatalának, illetve az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságnak köszönhetően állítottak össze.

Alábbiakban, a fent említett 14/2004. (IV. 19.) FMM rendeleten kívül további jogszabályok  találhatóak, a szabályozás értelmezéséhez:

A 96 oldalas leírás igen hosszú, azonban, ha egy összegzésre lenne szüksége, hogy a követelmények a munkahelyen teljesüljenek, akkor rendelkezésére állok az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Troják Edvárd

06 70 210-6201

www.trobolt.hu
Facebook

 

sub2_fall-arrest-system_03.jpg

Szólj hozzá