2015. jún 01.

Zuhanás gátlók használatának előírásai

írta: Wicktory
Zuhanás gátlók használatának előírásai

Minden munkaterületen, ahol a szintkülönbség miatt a dolgozó 1 m-nél nagyobb esési magasságnak van kitéve, biztosítani kell a leesés elleni védelmet, a magasban és a mélyben végzett munka esetén is.


A kérdés, hogy ehhez milyen munkavédelmi eszközökre van szükség?

Fontos különböző védőeszközökről beszélnünk a fennálló veszélyeknek megfelelően.

Ha a leesést kell megakadályozni, de magától az eséstől nem kell tartanunk elegendő egy rögzítési pont, rögzítő kötél és egy munkaöv.

Más a helyzet akkor, amikor zuhanástól is kell tartanunk. Ilyenkor jön képbe a zuhanásgátló fogalma, ami picit megtévesztő, mert a nem kívánatos zuhanástól nem tud megvédeni, de védelmet nyújt a talajba csapódástól és az esésből adódó sérülések ellen.

Ez a témakör is elég összetett, és nehéz a szaknyelvet laikusok számára is érthető módon megfogalmazni. Megkísérlem, így kezdjük is az elején:

A zuhanás gátló rendszer, azaz a talajba becsapódás elleni védelem témakörével.

A leesés elleni védelmet  sohasem egy eszköz, hanem több eszköz alkotta rendszer biztosítja!

A zuhanásgátló rendszer a következő elemekből, eszközökből áll:

kikotesi_pont_1.jpg

 1. Kikötési pont munkásonként legalább 10 kN megatartására.

A rögzítési pontot a zuhanás ellen védett munkavállaló feje fölött, függőlegesen kell kijelölni. 

teshevedrzet.png

2. Testhevederzet feladata, hogy a használó személy teljes testét rögzítsék (elsődleges heveder) és visszatartsák a zuhanás alatt és a zuhanás megállítását követően (másodlagos heveder), illetve a leesés erejét eloszlassa a combon, csípőn, derékon, mellkason és a vállakon.

Az elsődleges heveder szélessége minimum 40 mm, a másodlagos heveder szélessége minimum 20 mm.                                            

 1. Összekötő elemek

Eosszekoto_2.pnggyágú vagy Y elrendezésű kötél vagy heveder: Az egyéni védőeszköz és a kikötési eszköz részeinek összeksebessegcsokkento.pngapcsolására.

osszekoto_1.png

Csatlakozó: lehet zárkapocs (karabiner) vagy horog. Az akaratlan kinyílás csökkentése miatt a horog és a karabiner önzáró és ön- vagy kézi rögzítésű legyen. Kialakításuknál fogva csak két egymást követő, szándékos kézi művelettel legyenek kinyithatók.

 1. Sebességcsökkentő eszközök

Energiaelnyelő: A zuhanás során keletkező energia jelentős részének elosztására szolgál. Létezik belőle dupla végű is.

Vezérelt típusú zuhanás gátló Az eszköz a használóval összekapcsolva mozog a - hajlékony vagy merev - rögzített vezeték mentén, nem igényelve kézi beavatkozást a felfelé vagy lefelé történő helyzetváltoztatás sorén, és automatikusan zár a zuhanás bekövetkezésekor. A rögzítő kötél lehet drótkötél, heveder, szintetikus kötél vagy lánc. A reteszelés 5 kg-os terhelésnél következik be.

Visszahúzható típusú zuhanás gátló Önműködően feszíti és húzza vissza a rögzítő kötelet. A visszahúzható rögzítő kötél lehet drótkötél, heveder vagy szintetikus kötél. A reteszelés 5 kg-os terhelésnél következik be.

A munkahelyzet beállítása, a leesés korlátozása

Zuhanás veszélyével járó tevékenység NEM EGYENLŐ a munkahelyzet pozícionálásával, beállításával.

A munkahelyzet beállításához szükséges elemek, eszközök:

Kikötési pont, a munkahelyzet beállító deréköv, a munkahelyzet-beállító rögzítő kötél, egyéb eszközök Pl: Mászó gép, mely olyan mechanikus szerkezet, ami kötélhez vagy segédkötélhez kapcsolva terhelés alatt az egyik irányban zár, ellenkező irányban pedig szabadon csúszik. A kötél vagy segédkötél kicsúszását a mászó gépből záró eszköz gátolja meg. A zuhanás gátló eszközökön fel kell tüntetni mindazokat a különleges körülményeket, amelyek mellett a védőeszközök használhatók.

Ereszkedőeszközök

 • Az ereszkedőeszköz olyan mentőeszköz, amelynek segítségével egy személy korlátozott sebességgel képes ereszkedni egy magasabb pontról egy alacsonyabb pontra saját erőből vagy egy másik személy közreműködésével. Az ereszkedési sebességnek közel állandónak; de maximum 2 m/s nagyságúnak kell lennie.
 • A statikus kötelek ereszkedőkötélként alkalmazva személy megtartását biztosítják. A dinamikus kötelek ezen kívül biztosítókötélként is használhatók, így szerepük a felhasználó személy zuhanásának megfogása. Mindkét kötélzet körszövött technológiával készült, úgynevezett magköpeny konstrukciójú. Az ereszkedőkötélen történő munkavégzés csak akkor engedélyezett, ha a dolgozó teljes testhevederzetének bekötési pontján át a biztosítókötélen lévő zuhanásgátló szerkezethez kapcsolva a zuhanás
 • ellen biztosítva van. A kötelek vége azonosító számmal ellátott, melyet a felhasználó köteles a kötél használatból való kivonásáig megőrizni. Ha a kötél feldarabolásra kerül, a kötél részeit alszámokkal jelölve kell nyilvántartani.
 • ereszkedo_eszkozok_1.jpg

ereszkedo_eszkozok_2.jpg

A minimálisan szükséges szabad eséstér kiszámítását célszerű szakemberre bízni, mert bonyolult számítási technika alkalmazása szükséges a helyes eredményhez, és bizony itt emberéletek múlhatnak rajta.

Érdemes azonban tisztában lenni a leesés elleni egyéni védőeszközökre vonatkozó legfontosabb szabványokkal, melyeket az ellenőrzésre jogosult szakemberek kérhetnek:

Szabvány száma

Szabvány megnevezése

MSZ EN 341

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Ereszkedő eszközök

MSZ EN 354

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Rögzítő kötelek

MSZ EN 355

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők

MSZ EN 358

Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésére és rögzítésére

MSZ EN 360

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 361

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet

MSZ EN 362

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók

MSZ EN 795

Magasból való lezuhanás elleni védelem. Kikötő eszközök. Követelmények és vizsgálatok

 

Összegezve: nagyon fontos tehát a leesés elleni egyéni védőeszközök használatára vonatkozó legfontosabb általános, különösen a biztonsági szempontokat érintő tudnivalók betartása. Ezek az eszközök közvetlen életvédelmi funkciójuk miatt az egyéni védőeszközök között is kiemelt jelentőségűek, így elengedhetetlen, hogy a leesés elleni egyéni védőeszközöket csak akkor használjuk, ha

 • minden eszközről és kötélről vezetik a „Nyilvántartási és ellenőrzési naplót”;
 • elvégezték, és bizonylatolták a szükséges időszakos vizsgálatokat;
 • a szükséges személyi feltételek mind felkészültségi, mind egészségi szempontból adottak
 • az időszakos gyakorlások megtörténtek;
 • a használatbavételt megelőző szemrevételezéses vizsgálat megtörtént;
 • a körülmények (időjárás, munkavezetés) minden tekintetben megfelelőek.

 

Szólj hozzá