2015. nov 27.

Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés tervei 2016. évben

írta: Troják Edvárd
Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés tervei 2016. évben

Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága a 2016. évi Országos Hatósági Ellenőrzési Tervről, az alábbiak szerint ad tájékoztatást.

A hatóság igen aktív lesz a 2016. évben is.

Az ellenőrzés célja, hogy könnyítsék a legálisan, jogszerűen működő vállalkozások működését, illetve a munkavállalók számára biztosítsák az alapvető jogaik érvényesülését. Szimpatikus az irányelv, miszerint a megelőzésre építik az ellenőrzéseket, és nem feltétlen a legmagasabb bírság kiszabása a cél, bár a feltárt hiányosságok esetenként azonnali büntetéssel járnak, szabálytalanság esetén a a munkavédelmi bírság 50 ezer forinttól 10 millió forintig, a munkaügyi bírság 30 ezer forinttól akár 20 millió forintig terjedhet.

A vizsgálódás eljárási rendjére vonatkozó szabályokat az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 81/A §. (1), (2). bekezdése tartalmazza, kiegészítve a munkavédelmi ellenőrzésekről szóló, 1996. évi LXXV törvény a munkaügyi ellenőrzésről jogszabállyal.
A Hatóság döntheti el, hogy milyen jellegű ellenőrzést végez. Ennek módja lehet: helyszíni kiszállás, iratbekérés, adatszolgáltatás kérése stb. A vizsgálat megindítása nem feltételen bejelentésre történik, és leginkább azokon a területeken folytatnak ellenőrzéseket, ahol régen voltak ilyen irányú vizsgálatok.

A vagyonvédelemben, illetve a feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások a hatóság megkülönböztetett figyelmére számíthatnak 2016-ban.

A szaktárca célkitűzése, hogy a munkaügyi ellenőrzések legalább 10 százaléka érje el a személy- és vagyonvédelem területén dolgoztató munkáltatókat - szerepel az NGM által közzétett ellenőrzési irányelvekben. A munkaügyi ellenőrzéseknek szintén legalább 10 százaléka a feldolgozóipari munkáltatókat célozza majd - a fémfeldolgozókra külön célvizsgálat is irányul majd. Százalékos arány nélkül, de kiemelten vizsgált ágazatként említi a dokumentum az építőipart, mezőgazdaságot, bányászatot és egészségügyet.

A dokumentumból az is kiviláglik: azon munkáltatók, akiket korábban feketefoglalkoztatáson kaptak, 80 százalékos eséllyel számíthatnak utóvizsgálatra.

A munkabérrel kapcsolatos szabályok betartását ellenőrzik kiemelten 2016 márciusában és áprilisban - ez az OMMF honlapján elérhető hatósági ellenőrzési tervből derül ki Majd június-júliusban a munkavállalói jogviszonyok rendezettsége kerül a fókuszba. A vizsgálat indoklása:  a munkavállalók alapvető jogainak érvényesülésének elősegítése, a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése. 

2016 második negyedévében a fémfeldolgozási tevékenységeket érinti a hatóság célvizsgálata. A vizsgálatot azzal indokolják, hogy a munkabalesetek közel 10 százaléka fémfeldolgozás közben következik be és előfordulnak halálos, valamint csonkolásos munkabalesetek is.  

A munkaidőre, pihenőidőre és nyilvántartásra vonatkozó szabályok betartását októberben és novemberben ellenőrzik.

Érdemes a munkáltatóknak odafigyelni, ugyanis a munkaügyi bírság összege 30 ezertől húszmillió forintig terjedhet. A munkavédelmi bírságot pedig 50 ezertől 10 millió forintig szabhat ki a hatóság.

2015. évben 86 millió forintba kerültek a szabálytalanságok!

 

bonit_t-prufen-objektiv-fundiert1.png

Szólj hozzá